Thể LoạI Tầm nhìn

Viêm kết mạc do virus ở trẻ em. Làm thế nào để tránh lây nhiễm
Tầm nhìn

Viêm kết mạc do virus ở trẻ em. Làm thế nào để tránh lây nhiễm

Mắt có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều bệnh khác nhau, từ nhiễm trùng nhẹ đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn như ung thư. Trong bài viết này, tôi sẽ nói về một bệnh khá phổ biến ở trẻ em ở mọi lứa tuổi và được gọi là viêm kết mạc truyền nhiễm loại virus, viêm kết mạc do virus, viêm kết mạc do virus hoặc mắt đỏ.

ĐọC Thêm

Tầm nhìn

Viêm kết mạc do virus ở trẻ em. Làm thế nào để tránh lây nhiễm

Mắt có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều bệnh khác nhau, từ nhiễm trùng nhẹ đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn như ung thư. Trong bài viết này, tôi sẽ nói về một bệnh khá phổ biến ở trẻ em ở mọi lứa tuổi và được gọi là viêm kết mạc truyền nhiễm loại virus, viêm kết mạc do virus, viêm kết mạc do virus hoặc mắt đỏ.
ĐọC Thêm