Thể LoạI Quyền của trẻ em

10 quyền cơ bản của trẻ em
Quyền của trẻ em

10 quyền cơ bản của trẻ em

Năm 1990, Công ước về Quyền trẻ em có hiệu lực, không gì khác hơn là một hiệp ước bao gồm tất cả các quyền của trẻ em. Kể từ thời điểm đó, một tầm nhìn mới đã được đưa ra về trẻ em là đối tượng cũng có quyền được tôn trọng và thực hiện. Vì là trẻ em nên các em không có ít quyền hơn người lớn, mặc dù bản thân các em không biết hoặc có thể tự vệ, có các quyền trong thời thơ ấu dựa trên các nguyên tắc không phân biệt đối xử, quyền lợi của trẻ em, quyền được sống và tham gia vào các tình huống ảnh hưởng đến chúng.

ĐọC Thêm

Quyền của trẻ em

10 quyền cơ bản của trẻ em

Năm 1990, Công ước về Quyền trẻ em có hiệu lực, không gì khác hơn là một hiệp ước bao gồm tất cả các quyền của trẻ em. Kể từ thời điểm đó, một tầm nhìn mới đã được đưa ra về trẻ em là đối tượng cũng có quyền được tôn trọng và thực hiện. Vì là trẻ em nên các em không có ít quyền hơn người lớn, mặc dù bản thân các em không biết hoặc có thể tự vệ, có các quyền trong thời thơ ấu dựa trên các nguyên tắc không phân biệt đối xử, quyền lợi của trẻ em, quyền được sống và tham gia vào các tình huống ảnh hưởng đến chúng.
ĐọC Thêm
Quyền của trẻ em

Quyền trẻ em

Quyền có một gia đình, một cái tên, được vui chơi, học tập ... Xem Bất kỳ trẻ em nào cũng có quyền có một mái ấm nơi chúng có thể vun đắp mối quan hệ gia đình và trưởng thành với phẩm giá. Trẻ em phải được sống trong một môi trường trong lành và sạch sẽ, cha mẹ phải đảm bảo điều đó, trẻ em trai và gái đều có quyền sống, quyền được khai sinh và chính phủ phải làm mọi cách để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của trẻ. .
ĐọC Thêm