Thể LoạI Cháo

Cháo hoa quả cho bé theo tháng
Cháo

Cháo hoa quả cho bé theo tháng

Từ khi con bạn được 6 tháng tuổi, bác sĩ nhi khoa có thể chỉ ra rằng đã đến lúc bạn nên bắt đầu đưa trái cây vào chế độ ăn của trẻ. Điều quan trọng cần lưu ý là những thức ăn này là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn uống của bạn và không nên thay thế hoặc thay thế sữa mẹ hoặc bình sữa, loại sữa cung cấp nhiều protein hơn.

ĐọC Thêm

Cháo

Cháo hoa quả cho bé theo tháng

Từ khi con bạn được 6 tháng tuổi, bác sĩ nhi khoa có thể chỉ ra rằng đã đến lúc bạn nên bắt đầu đưa trái cây vào chế độ ăn của trẻ. Điều quan trọng cần lưu ý là những thức ăn này là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn uống của bạn và không nên thay thế hoặc thay thế sữa mẹ hoặc bình sữa, loại sữa cung cấp nhiều protein hơn.
ĐọC Thêm