Thể LoạI Thay đổi vật lí

Những thay đổi thể chất phổ biến nhất ở trẻ em trai và trẻ em gái ở tuổi vị thành niên
Thay đổi vật lí

Những thay đổi thể chất phổ biến nhất ở trẻ em trai và trẻ em gái ở tuổi vị thành niên

Dậy thì là giai đoạn cuộc đời diễn ra quá trình đi từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, các đặc điểm sinh dục thứ cấp phát triển và có thể đạt được khả năng sinh sản. Nó tạo nên giai đoạn đầu tiên của tuổi thiếu niên và là chặng đường từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Ở trẻ em gái bắt đầu từ 10 đến 12 tuổi và ở trẻ em trai thì muộn hơn, từ 12 đến 14 tuổi.

ĐọC Thêm

Thay đổi vật lí

Thay đổi thể chất ở tuổi vị thành niên

Họ nói rằng tuổi thanh xuân ngày càng dài và đó là lý do tại sao chúng ta thấy những đứa trẻ nên làm người lớn. Nhưng nó cũng bắt đầu sớm hơn và do đó chúng tôi nhận thấy tất cả những thay đổi, nghi ngờ và lo ngại điển hình của thanh thiếu niên ở trẻ em trai và trẻ em gái từ 8 tuổi. Mỗi giai đoạn phát triển của con bạn phải được xử lý một cách khéo léo.
ĐọC Thêm
Thay đổi vật lí

Những thay đổi thể chất phổ biến nhất ở trẻ em trai và trẻ em gái ở tuổi vị thành niên

Dậy thì là giai đoạn cuộc đời diễn ra quá trình đi từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, các đặc điểm sinh dục thứ cấp phát triển và có thể đạt được khả năng sinh sản. Nó tạo nên giai đoạn đầu tiên của tuổi thiếu niên và là chặng đường từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Ở trẻ em gái bắt đầu từ 10 đến 12 tuổi và ở trẻ em trai thì muộn hơn, từ 12 đến 14 tuổi.
ĐọC Thêm
Thay đổi vật lí

Hầu hết các nghi ngờ phổ biến của cha mẹ về sự thay đổi giọng nói ở trẻ em

Khi trẻ trở thành thanh thiếu niên, từ khoảng 11 tuổi, chúng bắt đầu trải qua những thay đổi quan trọng về cơ thể và trong số đó, cái gọi là giọng nói thay đổi theo giọng người lớn, ít rõ ràng hơn về thị giác và thính giác ở trẻ em gái. Nhiều phụ huynh đến nhờ tư vấn vì họ nghi ngờ về sự thay đổi giọng nói này ở trẻ em và nó có thể ảnh hưởng đến chúng như thế nào.
ĐọC Thêm