Thể LoạI Núm vú giả

Tại sao việc sử dụng núm vú giả có thể gây viêm tai ở trẻ sơ sinh và trẻ em
Núm vú giả

Tại sao việc sử dụng núm vú giả có thể gây viêm tai ở trẻ sơ sinh và trẻ em

Viêm tai là một trong những căn bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn có biết rằng chỉ với một cử chỉ đơn giản hàng ngày bạn có thể ngăn chặn chúng không? Và, bạn có thể ngạc nhiên, nhưng một nghiên cứu gần đây nói rằng việc sử dụng núm vú giả có thể gây ra viêm tai ở trẻ sơ sinh. Chúng tôi phân tích báo cáo này và cung cấp cho bạn các khuyến nghị để sử dụng có kiểm soát.

ĐọC Thêm

Núm vú giả

Tại sao việc sử dụng núm vú giả có thể gây viêm tai ở trẻ sơ sinh và trẻ em

Viêm tai là một trong những căn bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn có biết rằng chỉ với một cử chỉ đơn giản hàng ngày bạn có thể ngăn chặn chúng không? Và, bạn có thể ngạc nhiên, nhưng một nghiên cứu gần đây nói rằng việc sử dụng núm vú giả có thể gây ra viêm tai ở trẻ sơ sinh. Chúng tôi phân tích báo cáo này và cung cấp cho bạn các khuyến nghị để sử dụng có kiểm soát.
ĐọC Thêm