Thể LoạI Âm nhạc

6 lý do thuyết phục để đăng ký học cho trẻ em trong các lớp hợp xướng
Âm nhạc

6 lý do thuyết phục để đăng ký học cho trẻ em trong các lớp hợp xướng

Như Celia Cruz đã nói với chúng tôi & 39; Cuộc sống là một lễ hội và những nỗi buồn đang hát & 39 ;. Tự bản thân ca hát đã là một hành động giúp giải tỏa, giải phóng và chữa lành tâm hồn, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì hát trong cô đơn trong phòng hoặc phòng tắm, chúng ta lại hát trong một nhóm lớn? Hát trong dàn hợp xướng có thể là giải pháp cho chứng sợ sân khấu, các tình huống căng thẳng, các vấn đề về cao độ, nhút nhát và các vấn đề về hô hấp, trong số những vấn đề khác.

ĐọC Thêm

Âm nhạc

6 lý do thuyết phục để đăng ký học cho trẻ em trong các lớp hợp xướng

Như Celia Cruz đã nói với chúng tôi & 39; Cuộc sống là một lễ hội và những nỗi buồn đang hát & 39 ;. Tự bản thân ca hát đã là một hành động giúp giải tỏa, giải phóng và chữa lành tâm hồn, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì hát trong cô đơn trong phòng hoặc phòng tắm, chúng ta lại hát trong một nhóm lớn? Hát trong dàn hợp xướng có thể là giải pháp cho chứng sợ sân khấu, các tình huống căng thẳng, các vấn đề về cao độ, nhút nhát và các vấn đề về hô hấp, trong số những vấn đề khác.
ĐọC Thêm