Thể LoạI Gia đình lớn

Tại sao người cô lại quan trọng đối với trẻ em?
Gia đình lớn

Tại sao người cô lại quan trọng đối với trẻ em?

Rằng đứa trẻ lớn lên với dì của mình là một giá trị chắc chắn. Là một người cô, hay tốt hơn, là một người cô tốt cho các cháu trai là một đảm bảo chắc chắn rằng đứa trẻ sẽ có trong mình một tài liệu tham khảo, một người bạn, một người mẹ thứ hai, một chỗ dựa và một người bạn tâm sự. Nhiều người trong chúng ta có người cô yêu quý hiện diện trong ký ức tuổi thơ của chúng ta, chiếm một vị trí đặc biệt trong ký ức của chúng ta và hơn hết là trong trái tim chúng ta.

ĐọC Thêm

Gia đình lớn

Tại sao người cô lại quan trọng đối với trẻ em?

Rằng đứa trẻ lớn lên với dì của mình là một giá trị chắc chắn. Là một người cô, hay tốt hơn, là một người cô tốt cho các cháu trai là một đảm bảo chắc chắn rằng đứa trẻ sẽ có trong mình một tài liệu tham khảo, một người bạn, một người mẹ thứ hai, một chỗ dựa và một người bạn tâm sự. Nhiều người trong chúng ta có người cô yêu quý hiện diện trong ký ức tuổi thơ của chúng ta, chiếm một vị trí đặc biệt trong ký ức của chúng ta và hơn hết là trong trái tim chúng ta.
ĐọC Thêm