Thể LoạI Bạn bè


Bạn bè

Kỹ thuật để biết bạn bè của con bạn có phải là bạn tốt không

Một trong những vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất với tư cách là cha mẹ là loại tình bạn có liên quan đến con cái của chúng ta. Đó là thứ mà chúng tôi muốn kiểm soát & 39; để tìm hiểu thêm về đứa con bé bỏng của chúng tôi và cách thức sống bên ngoài gia đình của nó. Và mối quan tâm chính của chúng tôi là biết liệu bạn bè của con trai chúng tôi có thực sự là bạn tốt hay không, như họ vẫn nói, liệu họ có phải là một & 39; ảnh hưởng tốt & 39 ;.
ĐọC Thêm