Thể LoạI Những bước đầu tiên

13 nguyên nhân khiến trẻ chậm biết đi
Những bước đầu tiên

13 nguyên nhân khiến trẻ chậm biết đi

Nói chung, một đứa trẻ trong tình trạng tốt và không có bệnh lý về vận động sẽ bắt đầu biết đi khi được 12 tháng, mặc dù nhiều đứa trẻ có thể sớm hơn và nhiều đứa trẻ khác lâu hơn một chút. Những lý do nào khiến trẻ chậm biết đi? Bắt đầu từ cơ sở rằng mỗi em bé là duy nhất và có sự phát triển tâm lý vận động riêng của mình, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra những lý do làm chậm những bước đi đầu tiên của trẻ.

ĐọC Thêm

Những bước đầu tiên

13 nguyên nhân khiến trẻ chậm biết đi

Nói chung, một đứa trẻ trong tình trạng tốt và không có bệnh lý về vận động sẽ bắt đầu biết đi khi được 12 tháng, mặc dù nhiều đứa trẻ có thể sớm hơn và nhiều đứa trẻ khác lâu hơn một chút. Những lý do nào khiến trẻ chậm biết đi? Bắt đầu từ cơ sở rằng mỗi em bé là duy nhất và có sự phát triển tâm lý vận động riêng của mình, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra những lý do làm chậm những bước đi đầu tiên của trẻ.
ĐọC Thêm