Thể LoạI Truyện ngụ ngôn

Truyện ngắn trước khi đi ngủ của trẻ em
Truyện ngụ ngôn

Truyện ngắn trước khi đi ngủ của trẻ em

Truyện ngụ ngôn nói chung là những câu chuyện ngắn về động vật hoặc những thứ vô tri vô giác thường được dùng để kêu gọi sự chú ý đến những hành vi không phù hợp và để truyền những lời dạy và giá trị cho trẻ em. Chúng là một công cụ thích hợp để làm việc và giáo dục trẻ em với các giá trị như sự đồng cảm, nhạy cảm và trí tưởng tượng.

ĐọC Thêm

Truyện ngụ ngôn

9 câu chuyện ngụ ngôn ngắn cho trẻ em nghe

Truyện ngụ ngôn là những câu chuyện ngắn trong đó động vật và những đồ vật vô tri vô giác thường có khả năng nói và thể hiện bản thân, thậm chí trình bày những đặc điểm của con người. Chúng thường được sử dụng như một nguồn giáo huấn để dạy về đức tính và khuyết điểm của con người. Truyện ngụ ngôn có khả năng kích thích trẻ em khám phá thế giới mới, tiếp thu các giá trị và hiểu, một cách giáo huấn và vui nhộn, điều gì là đúng và những gì không.
ĐọC Thêm
Truyện ngụ ngôn

Truyện ngắn trước khi đi ngủ của trẻ em

Truyện ngụ ngôn nói chung là những câu chuyện ngắn về động vật hoặc những thứ vô tri vô giác thường được dùng để kêu gọi sự chú ý đến những hành vi không phù hợp và để truyền những lời dạy và giá trị cho trẻ em. Chúng là một công cụ thích hợp để làm việc và giáo dục trẻ em với các giá trị như sự đồng cảm, nhạy cảm và trí tưởng tượng.
ĐọC Thêm
Truyện ngụ ngôn

Truyện ngụ ngôn cho trẻ em trong tranh

Truyện ngắn có đạo lý Xem Một người nông dân có một con ngựa và một con lừa. Nó phải gánh hai bao bột, con lừa đề nghị chia nhau gánh nhưng con ngựa không chịu. Sau hai giờ, con lừa gục xuống, con ngựa phải vác bao tải và con lừa. Một bầy ruồi bay đến khi tìm thấy một hũ mật ong.
ĐọC Thêm